нашите партнери

Ние сме на ваша услуга од 1999 година со робусна инфраструктура која ја носи иднината

Сакаме да ве запознаеме со нашите партнери

Швајцарска мултинационална корпорација за специјална здраствена грижа и производство на сетови за дијализа . Користи над 12.000м2 со над 300 вработени која со целосна косултанстска/логистичка подршка од Дидо Гроуп е успешна приказнa.

Македонска компанија со своја подружница во Велес која е се бави со услуги од ИТ индустијата како што се продажба и одржување на хардвер и соврвер. Користи деловен простор во Дидо Гроуп со целосна консултантска/логистичка поддршка.

Германска компанија специјализирана во ткаење на специјални материјали. Користи деловен простор на Дидо Гроуп.

Перфекто МЛС ДООЕЛ е специјализирана во обезбедување материјали и услуги на фирми во делот на пакувањето преку помошни материјали.

Декарбонизација Македонија нуди иновативни услуги за декарбонизација на мотор на сите типови возила. Користи деловен простор на Дидо Гроуп.

Васили Компани

Васили компани изнајмува индустриски деловен простор.