Нашето портфолио на услуги

Основана во 1999 година како фамилијарен бизнис. Преку повеќето успешни проекти со компаниите – партнери нашата компанија нуди целосна подршка за одпочнување бизнис за странски и домашни компании.

ИЗДАВЊЕ НА ПРОСТОР

Изнајмување на индустриски, деловни, магацински простори

КОНСАЛТИНГ

Консултантска, Логистичка подршка на компании

ПРОДАЖБА

Продажба на конфекциски машини

потребни ви се повеќе информации?