нашата приказна

Компанијата Дидо Гроуп е основана во 1999 година како фамилијарен бизнис.

Преку повеќето успешни проекти со компаниите – партнери нашата компанија нуди целосна подршка за одпочнување бизнис за странски и домашни компании.

Индустрискиот комплекс Дидо Гроуп Велес располага со 120.000м2 земјиште со 30.000м2 индустриски хали и утилити простори. Нудиме индустриски, деловен, магацински простор за потребите на компаниите, во затворен тип на индустриски комплекс. Целосна логистичка подршка и консултантски услуги, соработка со компаниите соработници  за одпочнување и водење на бизнис во сите сектори од работењето.

21

година со вас

120.000 m2

земјиште

30.000 м2

индрустриски простории

29+

компании низ годините

галерија